O TERAPIJI

Družinska terapija Vita bonDružinska terapija poteka na osnovi relacijske družinske terapije, po inovativnem modelu dr. Christiana Gostečnika. Na terapijo lahko pridete sami, v paru ali celotna družina. Glede na to vam ponujamo različne oblike terapij: individualno, partnersko, družinsko in skupinsko.

Prve štiri oblike terapij imajo značilno trajanje: obsegajo 12 srečanj, 1 – krat tedensko po 50 minut. Skupinske celoletne terapije trajajo 2 uri, 2 – krat mesečno, skupinske trimesečne pa 1 – krat tedensko.

Pokličite nas na 041 609 988 ali nam pišite na info@druzinska-terapija.com in svetovali vam bomo, v katera terapija je najprimernejša za vas.

Po začetnem kontaktu se tudi osebno srečamo na informativnem pogovoru. Namenjen je temu, da ste čim prej slišani v trenutnem konfliktu. Na tem pogovoru lahko lažje začutite, kaj pomeni terapija, spoznate prostor in terapevta, predvsem pa tudi nove smerokaze za nadaljnjo pot. Na podlagi razgovora sprejmete odločitev za nadaljnja srečanja.

Na Inštitutu Vita bona cenimo vašo zasebnost, diskretnost in vaše dobro. Vse pridobljene informacije se skrbno varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/2004). Terapije potekajo po principu Etičnega kodeksa zakonskih družinskih terapevtov Slovenije.

Za kvalitetno psihoterapijo so pomembni naslednji pogoji:

 1. prostovoljna odločitev za terapijo,
 2. zmožnost redne udeležbe,
 3. ustrezno psihofizično stanje (terapija ni mogoča pod vplivom opojnih substanc, tj. droge, alkohola ali zdravil),
 4. pri partnerski/zakonski terapiji je nujna vključenost obeh partnerjev, pri družinski terapiji pa vseh družinskih članov.
INDIVIDUALNA TERAPIJA

Individualna terapija je osebna psihoterapevtska pomoč, kjer posameznika razumemo kot del osnovnega sistema – družine, v kateri je odraščal. Na terapiji govorimo o preteklih izkušnjah, ki pa nas boleče zaznamujejo v sedanjosti. Na srečanja pridete sami. Če ste v partnerskem odnosu, se priporoča partnerska terapija.

Namenjena je posameznikom, ki jih pesti duševna stiska, težave pa imajo na področju:

 • travmatičnih izkušenj: psihična, fizična ali spolna zloraba, občutek zavrženosti,
 • duševnosti: (poporodne) depresija, tesnoba, strahovi, psihičnemotenje,
 • odnosov s starši, prijatelji, partnerji, otroci,
 • odvisnosti: odnosi, alkohol, droga, adrenalin, spolnost, stres, delo
 • soočanja s težkim položajem: stres, brezposelnost, nezvestoba, neplodnost, nesreča, razočaranje v ljubezni, samomor, smrt
 • samopodobe: občutki lastne nevrednosti, nemoči in nesposobnosti.
PARTNERSKA TERAPIJA

Partnerska ali zakonska terapija je psihoterapevtska pomoč partnerjema, ki sta se znašla v medosebnih stiskah ali pa stiske doživlja/izraža le eden izmed njiju. Namenjena je tudi parom, ki bi svoj odnos želeli le poglobiti in se ponovno povezati.

Namenjena je parom, ki so se znašli v duševni stiski, težave pa imajo na različnih področjih:

 • osnovne vsakodnevne komunikacije,
 • težjih konfliktov in prepirov,
 • težave z zanositvijo, neplodnost,
 • odtujenost, hladnost,
 • odhodi, razmišljanje o prekinitvi,
 • ljubosumje,
 • nezvestoba,
 • psihično, fizično, spolno nasilje in težave v spolnosti,
 • alkoholizem,
 • naveličanost, dolgčas.
DRUŽINSKA TERAPIJA

Družinska terapija je psihoterapevtska pomoč družini, ki se spopada z ranljivimi temami:

 • težki odnosi in težavna komunikacija med starši in otroci,
 • težave pri starševstvu oziroma vzgoji otrok,
 • težave otrok na različnih področjih:

> alkohol, droge, cigarete,

> učne težave,

> težave otrok pri prehranjevanju (motnje hranjenja) ,

> težave otrok pri odvajanju (močenje postelje) ,

> hitra spolnost,

> težave na področju samopodobe,

> težko doživljanje ločitve staršev,

> agresija ali apatija,

 • novi dogodki v družini (nov dojenček, bolezen, smrt ipd.) ,
 • težave v razmejitvah s starimi starši.
SKUPINSKA TERAPIJA

Skupinska terapija je psihoterapija, ki je namenjena točno določeni skupini udeležencev, s skupno izkušnjo (tisti, ki so preživeli nesrečo ali zlorabo, otroci alkoholikov ipd.). Zaradi večjega občutka varnosti udeležencev so skupine vedno zaprtega tipa, udeležencev pa je najmanj 6 in največ 12.

V pripravi so tri skupine:

 • skupina za mamice dojenckov (marec 2016 – maj 2016),
 • skupina za spolno zlorabljene (oktober 2016 – maj 2017),
 • skupina za ženske z izkušnjo splava (marec 2016 – maj 2016).
 • Cenik storitev
 • Enkratni informativni razgovor – 100 EUR
 • Ura individualne terapije – 65 EUR
 • Ura partnerske ali družinske terapije – 70 EUR
Copyright © 2018 - Vita Bona - družinska terapija